Piosenki, gry i filmy :)

Przydatne informacje dotyczące rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Mądra Sowa

Rehabilitacja ruchowa

 

TERAPEUCI PROWADZĄCY;

  • Agnieszka Derezyńska
  • Michał Rossa
  • Anna Szarecka
  • Anna Gaworowska-król
  • Maciej Felczyński

16864931 1800861686842006 8438042326598574169 n   20170202 132025   20170216 131044 16939568 1800862776841897 3768008412955706144 n 20170215 101919

 
Dziecku na początku turnusu przydzielony jest rehabilitant, który pracuje z dzieckiem przez cały turnus. Staramy się, aby pracował z nim podczas kolejnych turnusów. W drugim dniu ćwiczeń dzieci są kwalifikowane i podpinane w kombinezon DUNAG 01

Z naszymi pacjentami pracujemy metodą NDT - BOBATH.

Główne zasady usprawniania według koncepscji NDT - BOBATH obejmują:

  • Wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższenie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już w pierwszych miesięcy życia.
  • Hamowanie nieprawidłowych odruchów.
  • Wyzwalanie ruchów w formie najbardziej, jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miednicza i inne części ciała.
  • Wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.


Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.

Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestnictwa w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

Jak już było wspomniane, usprawnianie według koncepcji NDT - BOBATH jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalenia ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

Dodatkowo wprowadzone są też elementy PNF i metoda VOJTY.

PNF- jest koncepcja posiadająca własną  filozofię  i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją , który chory potrzebuje . Siła mięśni, zakres ruchu -to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym , jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej proktyce . koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała . Umozliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organiźmie , motywuje do dalszego działania , a co najważniejsze  zapewnia bezbolesną pracę , bez traumtyzujących psychicznie i fizycznie doznań.Chory powinien byc partnerem fizjoterapeuty, określającym  zakres i grnice działania . To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku role doradczą . Dzięki takiemu podejściu chory nawet  z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua