Piosenki, gry i filmy :)

Przydatne informacje dotyczące rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Mądra Sowa

Spider FAQ
 • 1. Dzieci z jakimi schorzeniami nadają się na turnus rehabilitacyjny ?

  mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera, przepukliny oponowo- rdzeniowe, zespół downa, opóźnienia psychoruchowe, komunikacyjne, wady genetyczne, stany pourazowe, choroby metaboliczne, genetyczne, upośledzenia umysłowe, padaczka, schorzenia kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, wady postawy, stany po-udarowe, stany powypadkowe, stany pourazowe - z całego kraju oraz z zagranicy.

 • 2. Jak długo trwają turnusy rehabilitacyjne i dlaczego warto na nie jeździć ?

  Turnusy trwają 14 dni (turnus organizowany jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej), warto jeździć ponieważ jest to - forma aktywnej rehabilitacji z elementami wypoczynku - poprawa sprawności psychofizycznej - rozwijanie umiejętności społecznych - pobudzanie i rozwijanie zainteresowań - rozwijanie umiejętności społecznych - niekonwencjonalne metody usprawniania pacjentów : hipoterapia, dogoterapia- budowanie kontaktu

 • 3. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej podczas turnusu ?

  W przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizykoterapeutyczne postępowanie zgodne jest ze wskazaniami lub przeciwwskazaniami dotyczącymi indywidualnej jednostki chorobowej. Podczas pierwszego badania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ( przebieg schorzenia, książeczka zdrowia, aktualne zdjęcie RTG stawów biodrowych).

 • 4. Czy oprócz zabiegów w ośrodku są organizowane popołudniowe zajęcia ?

  Oprócz zaplanowanych zajęć, Ośrodek oferuje także zajęcia popołudniowe, m.in. : - ,, Hipoterapia dla rodziców'', - ,, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne'', - ,, Muzykoterapia'', - ,, Dogoterapia'', - zajęcia manualne, - ,, Bajkoterapia'' - ,, Angielski na koniu'' - ,,Trening autogenny Schultza'' - ,, Mini kino'' - ,, Aquavibron dla rodziców'' - ,, Masaż dla rodziców'' - ,, Integracja sensoryczna''

 • 5. W co przede wszystkim należy się zaopatrzyć przed przyjazdem na turnus ?

  Podczas pierwszego badania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ( przebieg schorzenia, książeczka zdrowia, aktualne zdjęcie RTG stawów biodrowych). Warto też zabrać ze sobą odpowiedni strój na zajęcia hipoterapii ( spodnie : najlepiej gdyby były wykonane z nieśliskiego materiału, elastyczne, bez grubych szwów). Niezbędne rzeczy dnia codziennego do pielęgnacji dziecka.

 • 6. Czy istnieją normy wiekowe dotyczące przyjmowania dziecka na turnus ?

  Na naszym Ośrodku nie istnieją żadne normy wiekowe dotyczące przyjęcia dziecka na turnus rehabilitacyjny.

 • 7. Jak wygląda zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas turnusu ?

  Obiekt posiada 23 pokoje mieszkalne (2-osobowe) z węzłami sanitarnymi, w pełni przystosowane dla naszych podopiecznych. Wyżywienie - firma cateringowa - 3 posiłki ( możliwość zamówienia posiłków dla pacjenta z dietą) , możliwość miksowania posiłków oraz korzystania z kuchni na Ośrodku.

 • 8. Co to jest Zespół Aspergera?

  Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego.

 • 9. Co to jest Autyzm i jakie są jego przyczyny ?

   zaburzenie rozwojowe, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu to obecnie to najczęściej występujące całościowe zaburzenia neurorozwojowe.

  Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m. in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.
  Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Osoby te zwykle z trudem nawiązują relacje a innymi ludźmi, mają problemy z komunikacją i myśleniem abstrakcyjnym., u części z nich występują również trudności w uczeniu się.
  Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane. Obok trudności z wyobraźnią i interakcjami społecznymi mają również problemy z kontrolą swoich zachowań.
  Trudności z komunikacją:
  Osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Duże trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów.
  Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo, co do nich mówią inni. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy i symbole wizualne.
  Są też osoby z autyzmem, które mają dobre umiejętności językowe, lecz z trudem przychodzi im nawiązanie dialogu (wzajemny charakter rozmowy), w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę (echolalia) lub trzymają się jednego tematu i mówią bez przerwy np. o swoich zainteresowaniach.
  Trudności w relacjach społecznych:
  Osoby z autyzmem mają często problemy z rozpoznawaniem lub rozumieniem emocji i uczuć innych osób a także z wyrażaniem własnych. To sprawia, że trudno im nawiązywać relacje społeczne. Mogą:

  • nie rozumieć niepisanych zasad społecznych,
  • robić wrażenie obojętnych, bo nie zauważają lub nie rozumieją emocji innych osób,
  •  preferować spędzanie czasu w samotności aniżeli szukać towarzystwa innych ludzi,
  • zachowywać się „dziwnie” lub nieadekwatnie do sytuacji,

  Osoby autystyczne mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Niektóre z nich chcą nawiązywać relacje z innymi ludźmi ale nie wiedzą w jaki sposób.
  Trudności z wyobraźnią społeczną:
  Wyobraźnia społeczna pozwala nam na rozumienie i przewidywanie zachowań innych osób, rozumienie abstrakcyjnych pomysłów czy sytuacji nie związanych z codziennym życiem. Problemy z wyobraźnią społeczną sprawiają, że osoby z autyzmem mają trudności z:

  • przewidywaniem tego co zaraz nastąpi lub może nastąpić,
  • rozumieniem zagrożeń, np. wybieganie na ruchliwą ulicę może być niebezpieczne,
  • uczestnictwem w grach i zabawach opierających się na wyobraźni (dzieci z autyzmem mogą czerpać z nich przyjemność, ale mają tendencje do odgrywania wciąż tego samego),
  • przygotowaniem się na zmiany i planowaniem,
  • radzeniem sobie z nowymi, nietypowymi sytuacjami.

   

 • 10. Dlaczego Nebulizacja jest metodą przyjazną dla rodziny?

  Wśród wielu zalet nebulizacji warto wymienić następujące:

  • dzięki temu, że pojawiły się małe, poręczne i proste w użyciu inhalatory , nebulizacja stała się metodą dostępną w warunkach domowych
  • może być bezpiecznie stosowana u dorosłych jak również u dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych (w tym również u niemowląt)
  • wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce (nawilżenie i oczyszczenie dróg oddechowych np. inhalacje roztworem soli fizjologicznej) jak i leczeniu chorób układu oddechowego (np. nieżytu nosa i gardła, astmy oskrzelowej)
  • pozwala na szybki i bezpośredni transport leku do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego (tym samym ogranicza niepożądane, ogólnoustrojowe skutki leków)
  • umożliwia dostosowanie dawki leku (także podawanie kilku leków jednocześnie) indywidualnie do aktualnego stanu pacjenta

   

   

 • 11. Co to jest chiropraktyka , jakie jest jej zastosowanie ?

  dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, utożsamiana z kręgarstwem. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu.

  Chiropraktyka pomaga w niwelowaniu bólów w mięśniach lub kręgosłupie, które są umiejscowione w okolicach szyi i pleców. Często ból jest wynikiem urazu, niekiedy jego przyczyną jest nieprawidłowa postawa lub siedzący tryb życia. Niejednokrotnie do pojawienia się dolegliwości bólowych przyczynia się rodzaj wykonywanej pracy i nieustanny stres.

  W metodzie tej stosuje się dodatkowo:

  Wskazaniami do terapii manualnej, jaką jest chiropraktyka, są:

  • bóle w okolicy krzyża,
  • dolegliwości stawu biodrowego,
  • migrena,
  • zwyrodnienie kręgosłupa.

  Przeciwwskazania do terapii manualnej:

 • 12. Najważniejsze zadania i cel rehabilitacji po mastektomii?

  Do najważniejszych zadań rehabilitacji po mastektomii należy systematyczne eliminowanie niepożądanych następstw usunięcia piersi, takich jak:

  • ograniczona ruchomość, a także spadek siły mięśni ręki znajdującej się po operowanej stronie,
  • wada postawy, która może występować w postaci obniżenia bądź podniesienia się barku, skrzywienia kręgosłupa czy pojawienia się odstających łopatek,
  • obrzęk limfatyczny ręki, który najczęściej powstaje jako efekt odjęcia węzłów chłonnych lub jako wynik przeprowadzonej radioterapii. Może on powodować utrudnienia w poruszaniu ręką po operowanej stronie.

  Najważniejszym jednak celem rehabilitacji po mastektomii jest przywrócenie równowagi, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Stanowi niezwykle istotny element leczenia i pomaga pacjentkom na zaakceptowanie siebie. Prowadzone działania mają na uwadze również całkowite uniezależnienie kobiet rehabilitowanych, przywrócenie ich społeczeństwu i zapewnienie powrotu do życia osobistego oraz zawodowego.

  Od czego zacząć rehabilitację?

  Powrót do zdrowia po przebytej operacji powinien opierać się na dynamicznej oraz rytmicznej pracy mięśni, która w korzystny sposób oddziałuje na naczynia krwionośne i chłonne. W ten sposób ułatwia odpływ krwi żylnej oraz chłonki. W dalszym leczeniu możliwe jest wdrożenie zabiegów fizykalnych oraz odpowiednio dobranego zestawu ćwiczeń fizycznych.

  Zalecane ćwiczenia w rehabilitacji po mastektomii

  • do trzech dni po operacji: zaciskanie dłoni w piąstkę i rozluźnianie, zaciskanie dłoni na miękkiej piłeczce i rozluźnianie, zginanie i prostowanie ręki w łokciu;
  • po czterech dniach od operacji: krążenie ramion, unoszenie dłoni ułożonych na łokciach w górę, wyciąganie rąk przed siebie i unoszenie ku górze;
  • po siedmiu dniach od operacji:
  1. Pierwsze ćwiczenie – Przyjmij pozycję wyjściową (chwyć obiema rękami laskę i usiądź na krześle w taki sposób, aby plecy miały na całej długości podparcie). Unieść wyprostowane ręce do góry i wytrzymaj w takim położeniu 3 sek.
  2. Drugie ćwiczenie – Przyjmij pozycję wyjściową (parz. Ćwiczenie pierwsze). Zataczaj laską jak największe koła od siebie do wewnątrz.
  3. Trzecie ćwiczenie – Usiądź okrakiem na krześle (z przodu oparcie). Wyprostuj się. Opuść ręce luźno do tyłu trzymając oburącz laskę. Przyciągaj ręce do pleców. Delikatnie oddal łokcie ku tyłowi. Powróć do pierwotnej pozycji.
  4. Czwarte ćwiczenie – Połóż się na plecach. Wyciągnij ręce w górę w taki sposób, jakbyś miała wziąć udział walce bokserskiej.
  5. Piąte ćwiczenie – Przyjmij wyprostowaną pozycję stojąc. Wyciągnij ręce w bok pod kątem prostym w stosunku do tułowia. Zegnij w łokciach i skrzyżuj dłonie na plecach (możliwie na wysokości łopatek).

   

      Wspomóż się masażem rehabilitacyjnym Po operacji usunięcia piersi może dojść do powstania obrzęków, na skutek usunięcia węzłów chłonnych. Celem uniknięcia tego powikłania oraz powstania stanów zapalnych można zastosować specjalne masaże. Ułatwiają one odpływ limfy z kończyn. Zalecane jest ich wykonanie 2 razy dziennie przez około 10 minut.

  • Oprzyj rękę na ścianie, w taki sposób, aby była wyprostowana
  • Złap uniesioną rękę w nadgarstku, stosując chwyt obręczowy i przesuwaj powoli w kierunku barku, jednocześnie lekko uciskając skórę
  • Na zakończenie zastosuj delikatne oklepywanie ręki
 • 13. Czy żywienie ma wpływ na rehabilitację i rekonwalescencje po mastektomii?

  Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami żywieniapacjentka powinna ograniczyć przyjmowanie węglo-wodanów i tłuszczów zwierzęcych. Dieta obfita w wa-rzywa i owoce ułatwi utrzymanie należnej masy ciała,zmniejszy niebezpieczeństwo wystąpienia chorób uznawanych współcześnie za cywilizacyjne . Prowadzone w różnych ośrodkach klinicznych badania wykazują,że otyłość, na którą jest narażonych wiele kobiet po
  mastektomii, z racji wystąpienia menopauzy i wieku,może mieć wpływ na nasilanie się obrzęku limfatycznego, a nawet przyczyniać się do nawrotów chorobynowotworowej . U kobiet otyłych lub mających nadwagę w chwili rozpoczęcia leczenia wstępne i dalsze rokowanie może być gorsze . Aktywność fizyczna i spożywanie pokarmów bogatych w wapń będzietakże profilaktyką osteoporozy, choroby stanowiącej zagrożenie dla wielu kobiet

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua